"Kejayaan bangsa tidak terhasil dengan sendirinya. Kejayaan terhasil kerana tekad, perpaduan, dan kepintaran dalam menghadapi pelbagai cabaran perjuangan..."

(Dipetik daripada "500 Tahun Menghadapi Cabaran" - Kamaruddin M.Said, 2004)

Sunday, June 27, 2010

PBS Sejarah PMR


Kerja Kursus Sejarah PMR pada tahun ini berkenaan dengan 'PERAYAAN TRADISI KAUM DI MALAYSIA'. Sejak awal bulan Mac, guru-guru telah membimbing murid-murid Ting. 3 untuk menyediakan folio berkenaan bagi memenuhi syarat Pentaksiran Berasaskan Sekolah peringkat PMR bagi mata pelajaran Sejarah.

Kini, proses menyiapkan Kerja Kursus Sejarah sudah sampai ke penghujungnya. Pada bila-bila masa sahaja pemantauan akan dilakukan oleh Ketua Pentaksir Kawasan.

Guru-guru Sejarah kini sedang sibuk memeriksa folio Kerja Kursus Sejarah sambil 'memburu' murid-murid yang liat menyiapkan folio tersebut, terutama sekali murid-murid yang 'sekejab ada sekejab tidak ada' di sekolah.

-rbj

No comments:

Post a Comment