"Kejayaan bangsa tidak terhasil dengan sendirinya. Kejayaan terhasil kerana tekad, perpaduan, dan kepintaran dalam menghadapi pelbagai cabaran perjuangan..."

(Dipetik daripada "500 Tahun Menghadapi Cabaran" - Kamaruddin M.Said, 2004)

Friday, April 15, 2011

Guru Sejarah yang Berkesan


Seorang guru sejarah yang berkesan dan cekap dalam menjalankan profesion pengajaran seharusnya :

1) Berpengetahuan luas dan berkemahiran tinggi mengenai topik atau kandungan pelajaran yang disampaikan.

2) Berkeyakinan tinggi, berminat dan bersungguh-sungguh terhadap profesion pengajarannya.

3) Mudah mesra dengan murid dan mempunyai kebolehan berkomunikasi yang berkesan.

4) Cergas, bersemangat, periang, optimistik, tidak mudah kecewa dan dapat menerima kesilapan sendiri.

5) Sabar dan sentiasa membantu serta memberikan dorongan ke arah kejayaan murid.

6) Bersikap tegas, berdisiplin dan menjaga sahsiah diri.

Profesionalisne guru sejarah khususnya dapat dipertingkatkan apabila seseorang guru sejarah menekankan nilai keadilan, kejujuran, kehalusan budi, nilai kesetiaan pada janji dan kontrak sosial serta menjaga adab kesopanan dalam interaksi sesama manusia (murid dan masyarakat)

Etika kerja yang berasaskan kesedaran Tuhan sentiasa mengetahui segala tingkah laku dan amal baik manusia perlu diamalkan dan dihayati bagi menjadikan seseorang guru (sejarah) lebih berdedikasi dan amanah dalam menjalankan tugas dan amalan profesionalismenya. - rbj

Sumber : Hazri Jamil, 2003, Teknik Mengajar Sejarah, PTS.
Sunday, April 10, 2011

Taman Sejarah SMKTP....Pada 9 April 2011 telah diadakan gotong-royong di SMKTP.

Tujuannya adalah untuk menceriakan bilik darjah di samping membaik pulih taman angkat persatuan & kelab serta badan beruniform di SMK Tanah Putih. Aktiviti ini berlangsung dengan jayanya.

Walau bagaimanapun, dalam masa 2 jam, ahli persatuan Sejarah hanya sempat mengecat semula dan membuang rumput rampai di Taman Sejarah. Aktiviti ini akan diteruskan semasa perjumpaan mingguan....

Selepas rehat, murid-murid kembali ke kelas untuk menduduki ujian bagi kertas Sivik dan Kewarganegaraan.
Ahli-ahli Persatuan Sejarah telah bergotong-royong menceriakan Taman Sejarah yang terletak di antara Dewan Besar dan Bangunan Blok Baru.

.../rbj

Sunday, March 13, 2011

PERLANTIKAN BAGI SISTEM AHLI DIUMUMKAN

Pada hari ini 13.03.1951, Pesuruhjaya Tinggi Britain, Sir Henry Gurney telah mengumumkan senarai nama mereka yang telah dilantik untuk menganggotai 'Sistem Ahli'.

Sistem ini merupakan satu sistem pemerintahan secara kabinet dan memberi peluang kepada pemimpin-pemimpin tempatan memperolehi pengalaman dalam usaha membentuk sebuah kerajaan sendiri di Tanah Melayu.


Di bawah sistem ini, ahli-ahli dalam Majlis Undangan Persekutuan telah dilantik mengetuai urusan pentadbiran beberapa buah Jabatan Kerajaan. Oleh kerana mereka adalah ahli-ahli yang dilantik, maka ahli-ahli ini hanya bertanggungjawab kepada Pesuruhjaya Tinggi.

Perlantikan yang diumumkan oleh Sir Henry Gurney pada hari ini dalam tahun 1951, terdiri daripada 4 Ahli Rasmi, 7 Ahli Tidak Rasmi dan 3 ex-officio. Mereka ialah:-

En. Onn b. Jaafar - Ahli bagi Hal Ehwal Dalam Negeri
En. O.A.Spencer - Ahli bagi Hal Ehwal Ekonomi
En. D.C.Watherston - Setiausaha Pertahanan
En. R.P. Bingham - Setiausaha Hal Ehwal orang-orang China
YM. T. Yaacob Ibni Sultan Abd. Hamid - Ahli bagi Pertanian dan Perhutanan
Dr. Lee Tiong Keng - Ahli bagi Kesihatan
Dato E.E.C Thurai-Singham - Ahli bagi Pelajaran
Dato Mahmud b. Mat - Ahli bagi Tanah, Lombong dan Perhubungan
En. J.D. Mead - Ahli bagi Kerjaya dan Perumahan
En. J.O. Sanders - Ahli bagi Keretapi dan Pelabuhan

Manakala ex-officio terdiri daripada Ketua Setiausaha, Peguam Negara dan Setiausaha Kewangan.

Perlantikan yang diumumkan pada hari ini dalam tahun 1951, berkuatkuasa pada 9 April 1951. Sesungguhnya, perlantikan itu memberikan harapan baru kepada penduduk Tanah Melayu dalam usaha membebaskan tanah air dari belenggu penjajahan.

Sumber : Hari Ini Dalam Sejarah, Arkib Negara


.../rbj

Thursday, March 10, 2011

MPK dan Sejarah Pembukaan Kuantan


Melalui catatan sejarah, Kuantan telah wujud semenjak awal tahun 1850-an lagi. Kewujudan Kuantan pada kurun ke 19 adalah bermula sebagai penempatan.

Sistem berkerajaan tempatan mula dilaksanakan di Kuantan pada 1 Ogos 1913 dengan penubuhan Kuantan Sanitary Board yang bertanggungjawab terhadap kawalan kebersihan, kesihatan dan kawalan pembangunan. Pada tahun 1937, Kuantan Sanitary Board telah digantikan dengan Lembaga Bandaran Kuantan (Kuantan Town Board).

Setelah hampir 16 tahun berada di bawah sistem ini, Lembaga Bandaran Kuantan telah dinaiktaraf kepada
Majlis Bandaran Kuantan (Kuantan Town Council) dengan kawasan pentadbiran seluas 16 km persegi sahaja iaitu tertumpu kepada Mukim Kuala Kuantan.
Pada 1 September 1979 sekali lagi, Majlis Bandaran Kuantan dinaiktaraf kepada Majlis Perbandaran Kuantan (Kuantan Municipal Council) berasaskan Akta Kerajaan Tempatan (Akta 171) yang kekal hingga ke hari ini.
Keluasan kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Kuantan telah diperkembangkan kepada 324 km persegi yang meliputi empat mukim iaitu Kuala Kuantan, Ulu Kuantan, Beserah dan Sungai Karang. Kawasan ini merupakan 10% daripada keluasan keseluruhan bandar Kuantan. Daripada keluasan tersebut, 20% merupakan kawasan bercukai yang diberikan perkhidmatan perbandaran manakala bakinya merupakan kawasan pembangunan.

Lokasi Kuantan terletak di Pantai Timur Semenanjung Malaysia di antara garis lintang 3o 49' di utara dan garis bujur 102o 25' di timur. Di bahagian timur ialah Laut Cina Selatan dengan panjang kawasan pantai 56 km (35 batu). Di sebelah barat ialah Daerah Maran dan Jerantut, di utara ialah Negeri Terengganu dan di selatan ialah Daerah Pekan.

.../rbj

Monday, March 7, 2011

Penyata Pelajaran Razak Diluluskan


Pada hari ini tanggal 7 MAC 1957, Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan dengan sebulat suara meluluskan Penyata Razak. Menteri Pelajaran ketika itu Y.B. Dato' Tun Abdul Razak Hussein menubuhkan Jawatankuasa Pelajaran dan mengesyorkan beberapa perubahan dalam sistem pendidikan dan laporan ini dikenali sebagai Penyata Razak (1956). Cadangan-cadangan dalam penyata tersebut telah dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 Tujuan Penyata Razak adalah untuk :
a. Menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan, bahasa perpaduan dan bahasa pengantar di sekolah

b. Mengeratkan perpaduan antara kaum Melayu, Cina dan India sebagai satu rumpun bangsa di Tanah Melayu

c. Mengembangkan sistem pendidikan agar jurang perbezaan antara kaum dapat dikurangkan

d. Menyediakan kemudahan pendidikan yang mencukupi untuk melahirkan masyarakat yang berdisplin, terlatih, liberal dan progresif.

e. Mewujudkan sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan

f. Mewujudkan masyarakat yang bertoleransi, berdisplin, terlatih , liberal dan progresif

g. Memenuhi keperluan negara yang merdeka dan memperkembangkan sistem pendidikan
Rang Undang-undang ini diharap dapat menghapuskan semua sekatan yang menghalang perpaduan kaum di negara ini dan akan melahirkan satu bangsa yang baru dan bersatu. Ia juga akan membuka kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak untuk mengasah dan melahirkan perpaduan antara kaum yang tulin di negara ini.

Dalam membentangkan Rang Undang-undang Pelajaran ini, beberapa cadangan telah dikemukakan. Antara cadangan tersebut termasuklah :


1. Membina 5 buah sekolah Teknik yang akan bertempat di Pengkalan Chepa, Kelantan; di Temerloh, Pahang; di Melaka; di Telok Air Tawar, Buttorworth; di Rembau, Negeri Sembilan.

2. Membina 2 buah sekolah pertukangan di Selangor, sebuah di Teluk Datuk dan sebuah lagi di Tanjung Karang.

3. Membina 2 buah Institut Rendah Teknik (Junior Technical Institute), satu di Kuala Lumpur dan satu di Pulau Pinang.

4.
Sistem melatih guru-guru juga akan disusun semula di bawah Rang Undang-undang ini bagi melahirkan guru-guru yang lebih berdedikasi.

...pendidikan kebangsaan wahana perpaduan...

.../rbj