"Kejayaan bangsa tidak terhasil dengan sendirinya. Kejayaan terhasil kerana tekad, perpaduan, dan kepintaran dalam menghadapi pelbagai cabaran perjuangan..."

(Dipetik daripada "500 Tahun Menghadapi Cabaran" - Kamaruddin M.Said, 2004)

Friday, April 15, 2011

Guru Sejarah yang Berkesan


Seorang guru sejarah yang berkesan dan cekap dalam menjalankan profesion pengajaran seharusnya :

1) Berpengetahuan luas dan berkemahiran tinggi mengenai topik atau kandungan pelajaran yang disampaikan.

2) Berkeyakinan tinggi, berminat dan bersungguh-sungguh terhadap profesion pengajarannya.

3) Mudah mesra dengan murid dan mempunyai kebolehan berkomunikasi yang berkesan.

4) Cergas, bersemangat, periang, optimistik, tidak mudah kecewa dan dapat menerima kesilapan sendiri.

5) Sabar dan sentiasa membantu serta memberikan dorongan ke arah kejayaan murid.

6) Bersikap tegas, berdisiplin dan menjaga sahsiah diri.

Profesionalisne guru sejarah khususnya dapat dipertingkatkan apabila seseorang guru sejarah menekankan nilai keadilan, kejujuran, kehalusan budi, nilai kesetiaan pada janji dan kontrak sosial serta menjaga adab kesopanan dalam interaksi sesama manusia (murid dan masyarakat)

Etika kerja yang berasaskan kesedaran Tuhan sentiasa mengetahui segala tingkah laku dan amal baik manusia perlu diamalkan dan dihayati bagi menjadikan seseorang guru (sejarah) lebih berdedikasi dan amanah dalam menjalankan tugas dan amalan profesionalismenya. - rbj

Sumber : Hazri Jamil, 2003, Teknik Mengajar Sejarah, PTS.
1 comment:

  1. Syabas, kepada panitia tuan kerna dapat memuatkan item yang baik dan bagus dalam blog,serta bapat membantu saya dalam menyiapkan tugasan.Thanks.Atas semuanya.

    ReplyDelete